Press

Berättelsefrämjandet är en ideell förening som syftar till att arrangera egna och stödja andra arrangörers arbete med levande rollspel. Föreningen är ansluten till Sverok och samarbetar med bland annat Studiefrämjandet och Södertälje Stad.

Frågor kan skickas till: info@beratta.org

Bilder från tidigare arrangemang som är fria att använda för att illustrera artiklar om dem, oss eller lajv i allmänhet finns att hämta från vårt Flicker-konto:

https://www.flickr.com/photos/berattelsefrmj/

Berättelsefrämjandet (The Storytellers) is a non-profit organization that produces larps (live action role-playing games) and offers support and help to others who produce them. The organization is a member of Sverok and cooperates with Studiefrämjandet and the city of Södertälje among others.

Inqueries can be sent to: info@beratta.org

Photographs from our productions are available in our Flickr gallery. They are free to use to illustrate texts about our productions, our organization or larp in general:

https://www.flickr.com/photos/berattelsefrmj/