Wannsee-konferensen

  • Egna produktioner, Lajv
  • 09 Mar 2013
  • Berättelsefrämjandet

Ett möteslajv i två akter där deltagarna spelade de potentiater som deltog i den så kallade Wannseekonferensen 1942, där utrotningen av judar beslutades om. Lajvet baserar sig på de faktiska mötesprotokollen från denna konferens, och kontrasterar det kliniska, känslokalla beslutsfattandet om miljontals människors liv med de nazistiska förövarnas världsbild och åsikter “off the record”, och rundar av med spelarnas slutliga öden i krigets slutskede eller under Nürnbergrättegångarna. Lajvets tanke är i mångt och mycket att porträttera det som filosofen Hanna Arendt kallar “ondskans banalitet” – hur fruktansvärda folkmord kan ske utan att någon känner ett direkt känslomässigt ansvar för det som sker, och är en kommentar till den växande rasismen och antisemitismen i Europa.

Lajvet spelades på lajvkonventet Prolog år 2013.