Monitor Celestra

  • Stöd
  • 01 Mar 2013
  • The Monitor Celestra

The Monitor Celestra var en internationell produktion producerad av Alternaliv med hjälp av ett antal aktörer, bland annat Berättelsefrämjandet. Lajvet spelades tre gånger, med runt 130 deltagare per uppsättning, ombord på HMS Småland i Göteborg. Deltagarna var primärt från de nordiska länderna, men hade många internationella deltagare, bland annat från Kina, USA, Frankrike och Tyskland. Under produktionsarbetet med Celestra bidrog Berättelsefrämjandet bland annat med teknik, administration, funktionärer och logistik.

För mer läsning, nyhetsklipp och foton från arrangemanget läs Petter Karlssons sammanställning.